Protokół 

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego 

ds przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego

Gminy Miejskiej Głogów na 2024 rok z przyjęcia wyników głosowania.

 

Spotkanie odbyło się w dniu 30.11.2023 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Celem spotkania było omówienie wyników głosowania mieszkańców miasta na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok oraz podział środków na projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 66/2023  Prezydenta Głogowa z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2024 rok (lista obecności załączona do protokołu).

Wyniki głosowania:

  1. Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu na projekty: 4145.
  2. Liczba osób, które oddały ważny głos: 3686
  3. Liczba osób, którym anulowano głos: 523.
  4. Liczba kart, na których nie podano numeru PESEL: 4.
  5. W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie:
   6450 głosów.  
  6. Ważnych głosów oddano  5720 w  tym:
   • 3684 przez internet,
   • 2036 w formie papierowej.
  7. Głosy nieważne: 730 w tym:  
   • 327 oddane przez internet,
   • 403 oddane w formie papierowej.
   Głosy unieważniono z uwagi na:
   • oddane przez osoby nieuprawnione: 475
   • oddano głos na projekty z tej samej grupy (2 x ogólnomiejski lub 2 x projekty z grupy I-IV): 6
   • jedna osoba oddała więcej niż dwa głosy: 35
   • osoba oddała głos w formie papierowej i elektronicznej: 83
   • głosy unieważnione z powodu błędnie wpisanego numeru PESEL: 131
  8. Głosowanie papierowe:

   z urn wyjętych zostało 1697 kart do głosowania, z których odrzucono 15 kart do głosowania (puste karty/brak wskazania numeru projektu).

Podział środków:

W myśl przepisów uchwały nr LXV/557/23 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 17 marca 2023 r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu budżetu obywatelskiego na 2024 rok:

 • łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2024
  w Głogowie nie przekroczy kwoty 500.000,00 zł brutto (§ 12),
 • w przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub
  w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie na pozostałe grupy projektów (§ 13).

 

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2024 realizować następujące zadania:

I Okręg Konsultacyjny:

   1. Renowacja zespołu rzeźb barokowych zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego na ul. Legnickiej w Głogowie wraz z terenem przyległym – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
   2. Remont zespołu schodów w Parku przy ul. Budowlanych – oszacowano na kwotę
    000,00 zł.
   3. Wydzielenie instalacji deszczowej wraz z zagospodarowaniem wód deszczowych
    z nieruchomości przy Połanieckiej - Długosza - Chopina - Etap I - w zakresie nieruchomości przy ul. Połanieckiej 2-10 – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

                Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 600.000.00 zł.

 

II Okręg Konsultacyjny:

   1. Remont podwórza wzdłuż budynków przy ul. Adama Mickiewicza 40-44 oraz ul. Przemysłowej 25-29 polegającego na remoncie chodników/dojść, wymianie nawierzchni drogi dojazdowej  wewnętrznej wraz z odwodnieniem, częściowym utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe, częściowym zagospodarowaniu terenu pod rekreację wraz z nasadzeniami – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
   2. Odrestaurowanie płyty z wyjścia wojsk francuskich, wykonanie i montaż płyty w j. polskim, zaznaczenie zarysu wejścia z cegły w fosie miejskiej – oszacowano na kwotę 160.000,00 zł.
   3. Zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000-lecia 5-7 oraz AL. Wolności 54-60 w zakresie: remontu przejść, placu zabaw z wykonaniem miejsc rekreacyjnych wraz z nasadzeniami a także nowymi przejściami – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.

                Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 560.000.00 zł.

 

III Okręg Konsultacyjny:

   1. Inwestujemy w sport dzieci i młodzieży - zakup i montaż systemu audiowizualnego na potrzeby hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie – oszacowano na kwotę
    000,00 zł.
   2. Koncepcja zagospodarowania placu zabaw przy SP 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie dla dzieci z przedszkola, szkoły i okolic – oszacowano na kwotę 199.000,00 zł.
   3. Naukowe i dźwiękowe odkrycia - przedszkolny plac zabaw nr 21 w Nowej Odsłonie
    – oszacowano na kwotę 163.569,00 zł.

                Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 562.569,00 zł.

 

V Okręg ogólnomiejski:

   1. Zakup quada dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego
    w Głogowie – oszacowano na kwotę 100.000,00 zł.
   2. Hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei funkcjonowania hospicjum w Głogowie
    – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.
   3. Dzieci Głogowskie - wykonanie i instalacja pięciu figurek dziecięcych – oszacowano na kwotę 175.000,00 zł
   4. Zakup 20 elektrycznych łóżek ortopedycznych – oszacowano na kwotę 120.000,00 zł.
   5. Warsztaty komputerowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - korzystanie z narzędzi dostępnych w internecie – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.
   6. Festiwal kuchni kresowej naszych babć – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.
   7. Warsztaty wzmacniające kondycję psychiczną i fizyczną dzieci z głogowskich domów Dziecka
    – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.
   8. Młodzieżowa sztafeta niepodległości Głogów - Zułów – Wilno – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.
   9. Kobiety i Muzyka „Bo piękno na to jest by zachwycać…” (C.K. Norwid) Koncert 8 Marca
    – oszacowano na kwotę 10.000,00 zł.

 

                Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 455.000.00 zł.

 

Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok  wynoszą łącznie  2.177.569,00 .

Zespół Konsultacyjny podjął decyzję, aby pozostała kwota w wys. 322.431,00 zł stanowiła rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2024 roku.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności