Jaki jest cel konsultacji?

Celem konsultacji jest wyrażenie przez mieszkańców miasta opinii, co do zakresu projektów proponowanych do realizacji budżetu Gminy Miejskiej Głogów w 2018 roku oraz ustalenie listy projektów przewidzianych do realizacji w ramach budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2018 rok, co łącznie określa się jako „Budżet Obywatelski Miasta Głogowa na 2018 rok.”

Jaki teren obejmują te konsultacje ?

Konsultacje obejmują teren całego miasta Głogowa.

Jaki jest termin trwania konsultacji ?

Od 8 maja do 10 listopada 2017 roku.

Kto jest uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach ?

Mieszkańcy Gminy Miejskiej Głogów.

Jaka jest wartość jednostkowa zgłaszanego projektu ?

Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu majątkowego zlokalizowanego na terenie Gminy nie może przekroczyć kwoty 200.000,- złotych brutto. Wartość jednostkowa zgłoszonego projektu niemajątkowego nie może przekroczyć kwoty 10.000,- złotych brutto.

Jaką kwotę zamierza się przeznaczyć na Budżet Obywatelski 2018 ?

Łączna wartość projektów nie przekroczy kwoty 2 500 000 złotych brutto. Łączna kwota projektów niemajątkowych nie może przekroczyć kwoty 100 000 złotych brutto.

Jaka jest wymagana liczba osób popierających projekt ?

Propozycja projektu wnioskowanego do zrealizowania w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Głogowie” musi być poparta przez grupę co najmniej 30 osób uprawnionych do udziału w konsultacjach.

Czy można zgłaszać projekty ogólnomiejskie ?

Tak, oprócz projektów związanych z okręgami konsultacyjnymi można zgłaszać projekty ogólnomiejskie. Propozycje ujęte w bazie projektów zostaną podzielone na 4 grupy projektów dotyczących poszczególnych okręgów konsultacyjnych oraz na jedną grupę projektów ogólnomiejskich. W formularzu zgłoszeniowym należy wskazać Okręg Konsultacyjny, w którym ma być realizowane zadanie.

Jaka kwota jest przeznaczona na jedną grupę projektów ?

Ustala się, że łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2018 w Głogowie” nie przekroczy kwoty 500.000,- złotych brutto.

Jak będzie można głosować na projekty ?

Głosowanie na projekty ujęte w "Bazie Projektów" przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej na stronie www.obywatel.glogow.pl oraz w formie papierowej w siedzibach: Urzędu Miejskiego w Głogowie ul. Rynek 10, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 15, Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 2 w Głogowie ul. Perseusza 13, Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia Nr 3 w Głogowie Plac Mieszka I Nr 11.

Ile przysługuje mi głosów ?

Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania jednego głosu na jeden z projektów ujętych w „Bazie projektów” zlokalizowanym w jednym z Okręgów Konsultacyjnych oraz do oddania jednego głosu na jeden z projektów ogólnomiejskich. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos za pomocą jednej z dostępnych form głosowania.