Polityka prywatności

Nie identyfikujemy osób korzystających z naszej witryny internetowej. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu – wśród nich mogą być:

 • informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
 • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią,
 • pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

Mechanizm cookies

 • Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
 • Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.
 • Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników Serwisu.
 • Przechowujemy pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:
  • właściwego dopasowania Serwisu do potrzeb użytkowników,
  • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika,
 • Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.

Wykorzystywanie danych

Dane zbierane w ramach naszego Serwisu służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych, a także do ochrony Serwisu.

Bezpieczeństwo

 • Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
 • Serwis może zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Zmiana ustawień w przeglądarce

Użytkownicy Serwisu w każdej chwili mogą zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach:

Dane osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych m.in. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W każdym takim przypadku zostaniesz poinformowany o: administratorze Twoich danych osobowych, celu zbierania danych oraz przysługujących Ci prawach. 

Zawsze wymagamy podania tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Głogowa.
 2. Kontakt do Prezydenta Miasta Głogowa:
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • adres: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.
 3. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych.
 4. Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • telefon: +48 7672471;
  • adres: Urząd Miejski w Głogowie, Rynek 10, 67-200 Głogów.
 5. Dane osobowe zbierane są w celu:
  • świadczenia usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści opublikowanych na stronie;
  • obsługi wniosku przesłanego drogą elektroniczną;
  • zapewnienia bezpieczeństwa poprzez rejestrację zdarzeń w plikach dziennika serwera.
 6. Kategorie danych osobowych:
  • dane osobowe przekazywane we wniosku.
  • wszelkie inne dane przekazywane w związku ze świadczeniem usługi, w tym dane osobowe przetwarzane w dzienniku zdarzeń (takie jak adres IP).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • niezbędny do załatwienia wniosku, a po tym okresie archiwizowane zgodnie z ustawą dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, okres ten zależny jest od rodzaju prowadzonej sprawy, a okres przechowywania danych wskazany jest w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  • dzienniki zdarzeń 2 lata zgodnie z §21 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  • dane zebrane w plikach cookies trwale zostają na urządzeniu użytkownika serwisu do czasu ich „ręcznego” usunięcia.
 8. Do danych osobowych mogą mieć dostęp:
  • upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Głogowie;
  • podmioty, które świadczą usługi informatyczne pozwalające na prawidłowe działanie serwisu (firma Aknet z siedzibą w Głogowie).
 9. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531 03 00.
 10. W celu skorzystania ze swojego prawa należy skontaktować się z inspektorem danych osobowych, telefonicznie lub pisemnie.
 11. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
 12. Podanie danych osobowych jest wymogiem zależnym od kontekstu przetwarzania i może być dobrowolne lub wymagane przez przepisy prawa, lub w celu zawarcia umowy. Brak podania danych osobowych może w niektórych przypadkach skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 13. Podstawy prawne:
  • 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (archiwizacja dokumentacji, archiwizacja dzienników zdarzeń);
  • 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (wypełnienia zadań nałożonych na gminy);
  • 7 ust. 1 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych;
  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności