Przeglądasz listę wszystkich zgłoszonych projektów

01
Montaż wiaty przystankowej wyposażonej w oświetlenie LED oraz tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego II.

Zadanie ma na celu wymianę starej wiaty przystankowej na nową większą i oświetlaną. Liczba mieszkańców tej części osiedla stale się zwiększa co wpływa na zwiększenie liczby osób korzystających z usług KM Głogów. Nowa wiata zwiększy komfort oczekiwania na autobus. Oświetlenie wiaty wpłynie na poprawę komfortu sprawdzania...

Okręg konsultacyjny nr III
Majątkowy
120 000,00
Szczegóły projektu - Głosowanie
02
Zagospodarowanie podwórka w zakresie budowy placu zabaw dla dzieci wraz z terenem zieleni dla mieszkańców przy ul. Aleja Wolności 12-14.
Uwagi:

Wskazana przez wnioskodawcę kwota (200.000 zł) jest zaniżona. Wg szacunku Urzędu Miasta koszty zadania będą wyższe, stąd też przyjmuje się wykonanie zadania w zakresie ograniczonym do kwoty 200.000 zł.


Głównym zadaniem jest zagospodarowanie podwórka znajdującego się pomiędzy budynkami przy ul. Aleja Wolności 12-14. Najważniejszym problemem, z jakim borykamy się my mieszkańcy jest brak możliwości korzystania z terenu ze względu na jego „odstraszający” widok. W budynkach zamieszkuje wiele rodzin  z małymi dziećmi oraz osoby...

Okręg konsultacyjny nr II
Majątkowy
200 000,00
Szczegóły projektu - Głosowanie
03
III etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych.
Uwagi:

Wskazana przez wnioskodawcę kwota (200.000 zł) jest zaniżona. Wg szacunku Urzędu Miasta koszty zadania będą wyższe, stąd też przyjmuje się wykonanie zadania w zakresie ograniczonym do kwoty 200.000 zł.


III etap zadania objąłby remont drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynku przy ul. Długosza 9-17 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem dodatkowych miejsc parkingowych. W latach 2016-2018 ze środków budżetu obywatelskiego przyjęto do realizacji remont wskazanej drogi wraz z wykonaniem miejsc parkingowych na...

Okręg konsultacyjny nr I
Majątkowy
200 000,00
Szczegóły projektu - Głosowanie
04
Parking przy ul. Nowej wraz z jednym miejscem dla niepełnosprawnych
Uwagi:

Wskazana przez wnioskodawcę kwota 198532 zł. Przyjmuje się wykonanie zadania do kwoty 200.000 zł.


Wykonanie parkingu wraz z miejscem dla niepełnosprawnych przy ul. Nowej jest niezbędne ze względu na bardzo wąską drogę oraz postawiony płot z obu stron. Każdy przejeżdżający samochód nie jest w stanie zatrzymać się na dłuższy czas ze względu na blokadę drogi.
Okręg konsultacyjny nr I
Majątkowy
200 000,00
Szczegóły projektu - Głosowanie
05
Remont drogi dojazdowej wraz z wykonaniem terenu utwardzonego na miejsca postojowe przy ul. Obrońców Pokoju 13-13c.
Uwagi:

Wskazana przez wnioskodawcę kwota 200.000 zł. Przyjmuje się wykonanie zadania do kwoty 200.000 zł.


Wskazana droga dojazdowa użytkowana jest przez mieszkańców budynków przy ul. Obrońców Pokoju 13-13c, Moniuszki 2 i 4 oraz właścicieli garaży i klientów Przedszkola nr 7. Stan wskazanej drogi jest w pełni wyeksploatowany i nie nadaje się do efektywnej naprawy. Ponadto brak miejsc parkingowych powoduje samowolne parkowanie pojazdów na...

Okręg konsultacyjny nr II
Majątkowy
200 000,00
Szczegóły projektu - Głosowanie
06
Wykonanie i montaż czterech figurek dzieci na Starym Mieście w Głogowie.
Uwagi:

Wskazana przez wnioskodawcę kwota: 100 tys. jest zaniżona. Wg szacunku Urzędu Miasta koszty realizacji będą wyższe, stąd też przyjmuje się wykonanie zadania do kwoty 140.000 zł. Ścisła strefa ochrony konserwatorskiej - projekt wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


Przedmiotem zadania jest opracowanie, wykonanie i montaż czterech figurek dzieci na terenie Starego Miasta (obręb: VII Stare Miasto) w Głogowie.
Okręg konsultacyjny nr II
Majątkowy
140 000,00
Szczegóły projektu - Głosowanie
07
Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego w XV wieku głogowianina Kaspra Elyana
Uwagi:

Ścisła strefa ochrony konserwatorskiej - projekt wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


Przedmiotem zadania jest opracowanie, wykonanie i montaż pomnika jednego z zacniejszych głogowian w dziejach miasta – Kaspra Elyana.
Projekt Ogólnomiejski
Majątkowy
100 000,00
Szczegóły projektu - Głosowanie
08
II etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza- z ogrodzeniem całego placu zabaw, wykonanie „pająka” – zabawka linowa dla młodzieży oraz uzupełnienie nasadzeń zieleni.
Uwagi:

Przyjmuje się wykonanie zadania do kwoty 200.000 zł z wyłączeniem boksów śmietnikowych.


II etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowej-Mickiewicza poprzez wybudowanie 3 sztuk boksów śmietnikowych zadaszonych wraz z ogrodzonym miejscem na składanie „gabarytów”. Wg z załącznikiem graficznym obecnie brak jest boksów śmietnikowych (ustawione luźne kontenery), które powodują...

Okręg konsultacyjny nr II
Majątkowy
200 000,00
Szczegóły projektu - Głosowanie
09
Wymiana oraz montaż nowego oświetlenia ulicznego przy ul. Królowej Jadwigi 9-23 oraz Plac Mieszka 2-20
Uwagi:

Wskazana przez wnioskodawcę kwota 180.000 zł jest zaniżona, stąd też przyjmuje się wykonanie zadania do kwoty 200.000 zł.


Wnioskowana wymiana 10 lamp ulicznych oraz montaż 6 nowych lamp, stanowić będą oświetlenie ciągów pieszych oraz pieszojezdnych. Istniejące oświetlenie ulic Królowej Jadwigi 9-23, Plac Mieszka 2-20 jest niewystarczające, a w niektórych miejscach jest jego brak, co stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców osiedla. Montaż nowych lamp...

Okręg konsultacyjny nr III
Majątkowy
200 000,00
Szczegóły projektu - Głosowanie
10
Budowa kolumny przedstawiającej pięć najważniejszych organizacji niepodległościowych XX wieku. Kolumna stanowi ostatni element skweru Podziemia Niepodległościowego.
Uwagi:

Ścisła strefa ochrony konserwatorskiej - projekt wymaga uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.


Celem budowy kolumny jest upamiętnienie organizacji niepodległościowych i stanowi uzupełnienie istniejących popiersi i pomnika Polski Walczącej. Jednocześnie jest ona ostatnim elementem założenia architektoniczno-przestrzennego skweru Podziemia Niepodległościowego. Powstałe w ten sposób miejsce ma na celu uhonorowanie idei...

Projekt Ogólnomiejski
Majątkowy
110 000,00
Szczegóły projektu - Głosowanie