Deklaracja dostępności Budżet obywatelski

Urząd Miejski w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Budżet obywatelski.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • na stronie brak nagłówka H1,
 • pliki do pobrania otwierają się w nowej zakładce bez ostrzeżenia,
 • przy pobieraniu plików nie ma informacji o wielkości oraz formacie,
 • strona nie posiada mapy strony lub wyszukiwarki.

Wyłączenia

 • treści, które nie zostały wytworzone albo nabyte przez Urząd Miejski w Głogowie,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Martyna Rybka - dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna, Jan Chitro - dostępność cyfrowa.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 767265401

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Głogowie
 • Adres: Rynek 10, 67-200 Głogów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 767265401

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Głogowie –  Rynek 10

Wejście do budynku jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami – podjazd dla wózków, dzwonek po lewej stronie drzwi na wysokości osób poruszających się na wózkach oraz automatyczne otwieranie drzwi.

 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda wewnętrzna)
 • Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz głosowy (portier, punkt informacyjny).
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego (poinformowani pracownicy punktu informacyjnego, portierni).
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zapewniona jest obsługa tłumacza języka migowego on-line
 • Zapewnienie komunikacji z Urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • W budynku znajdują się pętle indukcyjne (Biuro Obsługi Mieszkańca, Dział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych, Biuro Paszportowe). Stanowiska z pętlą indukcyjną są oznaczone specjalnymi piktogramami.

Urząd Stanu Cywilnego – ul. Sikorskiego 21

Urząd Stanu Cywilnego znajduję się na parterze Starostwa Powiatowego w Głogowie. Wejście do budynku dostosowane do osób z niepełnosprawnościami znajduję się od strony ul. Sikorskiego.

 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda zewnętrzna, podjazdy)
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne) oraz głosowy (portier, punkt informacyjny).
 • Zapewniony jest wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego (poinformowani pracownicy punktu informacyjnego, portierni).
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego
 • Zapewnienie komunikacji z Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika informacji lub portiera o konieczności obsługi klienta
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • W Urzędzie Stanu Cywilnego stanowisko wyposażone jest w pętle indukcyjną.

Miejska Strefa Biznesu – ul. Poczdamska 1

Dział znajduje się na parterze w budynku od strony ul. Poczdamskiej. Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie.

 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny (tablice informacyjne)
 • Zapewniony jest wstęp do budynków osobie korzystającej z psa asystującego
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego
 • Zapewnienie komunikacji z Działem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku
 • W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz informacje głosowe
 • W budynku nie znajduje się toaleta dla osób z niepełnopsrawnościami

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Głogowie w Galerii Glogovia

Biuro znajduję się na I piętrze Galerii Glogovia. Pierwsze wejście od lewej strony do budynku posiada przycisk przywoławczy na poziomie osób poruszających się na wózku. Budynek posiada jedno z trzech wejść z otwieranymi automatycznie drzwiami.

 • Przestrzeń komunikacyjna budynku jest wolna od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda wewnętrzna)
 • Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń
 • Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami
 • Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego
 • Zapewnienie komunikacji z biurem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku
 • W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie znajduje się pętla indukcyjna oraz informacje głosowe

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • F1 – pomoc – po naciśnięciu tego klawisza, otworzy się okno pomocy programu, w którym aktualnie pracujemy
 • F5 – odśwież – odświeżenie przeglądarki
 • Ctrl + W – zamknięcie karty przeglądarki, która jest aktualnie włączona
 • Ctrl + T – otwarcie nowej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Dn – przejście do następnej karty przeglądarki
 • Ctrl+Pg Up – przejście do poprzedniej karty przeglądarki
 • Ctrl + L – przejście do paska adresu
 • Shift + Ctrl + T – przywrócenie ostatniej zamkniętej karty przeglądarki
 • Ctrl + D – szybkie dodanie strony do ulubionych lub edycja tej, która już została do nich dodana
 • Ctrl + H – otwarcie historii przeglądania stron WWW
 • Home – przejście na początek strony
 • End – przejście na koniec strony
 • Ctrl + N – otwarcie na nowo jakiegoś programu lub powielenie otwartego już okna w eksploratorze Windows
 • Tab – przejdź do kolejnej opcji
 • Spacja – zaznacz wybraną opcję
 • TAB – przesunięcie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie
 • Shift+TAB – cofnięcie fokus na poprzedni element nawigacji
 • Enter – powoduje przejście do zaznaczonego odnośnika
 • Strzałki „w dół”, „w górę” – przewija stronę

Aplikacje mobilne

Urząd Miejski w Głogowie udostępnia następujące aplikacje mobilne:

01. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż płotu ROD "Relaks" w Głogowie od strony ul. Akacjowej.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

02. Zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000-lecia 5-7 oraz Al. Wolności 54-60 w zakresie: remontu przejść, placu zabaw z wykonaniem miejsc rekreacyjnych wraz z nasadzeniami a także nowymi przejściami

 

Zobacz skan zgłoszenia  

03. II etap remontu podwórza wzdłuż budynków przy Al. Wolności 71-83, ul. Matejki 9-15, ul. Przemysłowej 31-33 oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12-15 w zakresie budowy chodników, drogi wewnętrznej, nowych miejsc parkingowych, miejsc składowania nieczystości, oświetlenia, nasadzenia trawy, krzewów oraz drzewek ozdobnych.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

04. Oświetlenie cmentarza przy ulicy Legnickiej w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

05. Profilaktyczne badania USG dla dzieci - AKCJA STOP NOWOTWOROM

 

Zobacz skan zgłoszenia  

06. Remont i przebudowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

07. Ul. Obrońców Pokoju 26 - utwardzenie terenu parkingu wraz z wykonaniem drogi dojazdowej oraz wyburzeniem garaży.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

09. III Etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza- miejsca parkingowe, zabawka liniowa pająk, dodatkowe "chodniki" - utwardzone szutrowe ścieżki, monitoring wyremontowanego placu - 3 kamery, uzupełnienie zabawek raz z ogrodzeniem na placu zabaw.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

10. Budowa zatok postojowych przy ulicy Budowlanych wraz z przebudową istniejącego układu ciągów pieszych na wysokości centrum handlowo-usługowego SKARBEK, w granicach działki nr 75 obręb VI - Hutnik

 

Zobacz skan zgłoszenia  

11. Remont chodnika wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, po stronie istniejących miejsc postojowych. Działka nr 504 obręb IX Żarków

 

Zobacz skan zgłoszenia  

12. Nadodrzańska ławka widokowa

 

Zobacz skan zgłoszenia  

13. Remont drogi wewnętrznej od strony podwórza wzdłuż budynku wielorodzinnego Połaniecka 1-9 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu płytami ażurowymi pod miejsca postojowe

 

Zobacz skan zgłoszenia  

14. Opracowanie (zaktualizowanie) projektu budowy chodnika w ul. gen. Roweckiego "Grota" od strony zabudowy budynkami wielorodzinnymi wraz z ich realizacją na odcinku istniejącej zabudowy.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

16. Dokończenie zadania pod nazwą Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obr. Pokoju 30A-B w zakresie, wykonania remontu wewnętrznej drogi dojazdowej do wykonanego remontu parkingu wraz z utwardzeniem placów z ażurowych płyt (nieczytelne)

 

Zobacz skan zgłoszenia  

17. Przegląd twórczości teatralnej

 

Zobacz skan zgłoszenia  

18. Przebudowa terenu ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie, ul. Królewska 14 - III okręg konsultacyjny. Wyburzenie betonowej sceny, doposażenie w urządzenia sprawnościowe i zabawowe (mała architektura) dla dzieci w wieku 2-6 lat

 

Zobacz skan zgłoszenia  

19. Budowa małego parku z licznymi drzewami, krzewami, plombami kwiatów z ławkami do posiedzenia oraz budkami lęgowymi dla ptaków

 

Zobacz skan zgłoszenia  

20. Montaż ławek dla matek karmiących wraz z przewijakami dla dzieci

 

Zobacz skan zgłoszenia  

21. Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków gatunku Jerzyk pospolity (Apus Apus).

 

Zobacz skan zgłoszenia  

22. Kwietne łąki na terenie miasta Głogowa

 

Zobacz skan zgłoszenia  

23. Hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei budowy hospicjum w Głogowie.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

24. Montaż lamp ulicznych przy: Plan Mieszka 2-20, Królewska 8

 

Zobacz skan zgłoszenia  

25. Przebudowa istniejącego boiska do piłki koszykowej oraz budowa obiektów małej architektury w otoczeniu placu zabaw przy ul. Leszka Białego, Wawelskiej

 

Zobacz skan zgłoszenia  

27. Historyczna wycieczka do Wilna lub Lwowa - miast dziedzictwa kulturowej II Rzeczypospolitej

 

Zobacz skan zgłoszenia  

28. Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

29. Obchody imienin ulicy 10 maja w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

30. Budowa ścieżki sensorycznej

 

Zobacz skan zgłoszenia  

31. Marsz Nadziei dla Hospicjum

 

Zobacz skan zgłoszenia  

32. Tablica informacyjna bezpłatnych biegów na 5km parkrun w Parku Nad Strumykiem, na ul. Budowlanych

 

Zobacz skan zgłoszenia  

33. Budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej na dystans 60m oraz skoczni w dal na terenie ogólnodostępnym Szkoły Podstawowej Nr 2 znajdującej się przy Al. Wolności 74 w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

34. Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

35. Wykonanie i montaż przestrzennej makiety dawnego Głogowa w odlewie z brązu (lokalizacja przy Ratuszu)

 

Zobacz skan zgłoszenia  

36. Organizacja dwóch warsztatów: "Jak radzić sobie z emocjami i zachowaniem dziecka niepełnosprawnego w codziennym funkcjonowaniu rodziny" oraz "Pomaganie męczy" skierowanych do rodziców i osób pracujących w obszarze pomagania

 

Zobacz skan zgłoszenia  

37. Warsztaty muzyczno ruchowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Głogowa

 

Zobacz skan zgłoszenia  

38. Budowa wiaty Grillowej przy budynku na ul. Perseusza 9

 

Zobacz skan zgłoszenia  

39. Park dla psów (ul. Wita Stwosza, za skrzyżowaniem z ul. Kazimierza Wielkiego - w kierunku Górkowa)

 

Zobacz skan zgłoszenia  

40. Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie wraz z ewentualną iluminacją frontu kościoła

 

Zobacz skan zgłoszenia  

41. Razem ze sztuką dla hospicjum

 

Zobacz skan zgłoszenia  

42. Przyprzedszkolna, ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna z funkcją edukacyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zlokalizowana na działce oznaczonej nr geod. 160, obręb XVIII - Kopernik w Głogowie (teren Przedszkola Publicznego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie).

 

Zobacz skan zgłoszenia  

43. Przeszkodowy tor "OCR" dla mieszkańców Głogowa proponujemy wszechstronny trening funkcjonalny na świeżym powietrzu.
Rozbudowa konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych

 

Zobacz skan zgłoszenia  

44. "Pomaszeruj, poznaj, promuj." Celem projektu jest połączenie Nordic Walking z turystyką oraz promocja naszego miasta. Realizowany będzie poprzez 3 wycieczki do miejsc posiadających szlaki nordic walking.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

45. Asystent osoby z niepełnosprawnością

 

Zobacz skan zgłoszenia  

46. Montaż infokiosku - multimedialnego przewodnika przybliżającego sylwetki upamiętnionych żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz historii i zabytków Głogowa, usytuowanego przy Pomniku Podziemia Niepodległościowego.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

47. Systematyczna rehabilitacja z masażystą, skierowana do dzieci niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu, mająca na celu polepszenie funkcjonowania w życiu codziennym i nauce.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

49. "Kreatywny plac zabaw" w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

50. Wykonanie siłowni pod chmurką wraz z rewitalizacją placu zabaw na terenie gminnym przy nieruchomościach przy ul. Połanieckiej 2-10, ul. Długosza 9-17, ul. Chopina 5-11 (dz. 417/5 obręb Kościuszki - własność GMG)

 

Zobacz skan zgłoszenia  

Protokół

ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego

ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok z przyjęcia wyników głosowania

 

Spotkanie odbyło się w dniu 7 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego. Celem spotkania było omówienie wyników głosowania mieszkańców miasta
na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz podział środków
na projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 79/2018 Prezydenta Miasta Głogowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Głogowa na 2019 rok (lista obecności załączona do protokołu).

 

Wyniki głosowania:

W głosowaniu łącznie wzięło udział 4.270 osób, w tym:

3.997 osoby oddały ważny głos,

273 osoby, których głosy anulowano.


W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie 5.311 głosów, w tym:

4.291 - elektronicznie,

1.020 - w formie papierowej.


Ważnych głosów oddano 4.966 w tym:

4.039 przez internet,

927 w formie papierowej.


Głosy nieważne - 345, w tym:

252 oddane przez internet,

93 oddane w formie papierowej.

Głosy unieważniono z uwagi na:

oddane prze osoby nieuprawnione - 279,

oddano głos na projekty z tej samej grupy - 4,

(2 x ogólnomiejski lub 2 x projekty z grupy I-IV)

jedna osoba oddała więcej niż dwa głosy - 3,

osoba oddała głos w formie papierowej i elektronicznej - 59.


Głosowanie papierowe: z urn wyjętych zostało 929 kart do głosowania, z których odrzucono 29, z powodu:

nie wskazano numeru projektu – 25,

nie podpisano karty - 2,

brak numeru PESEL - 2.

 

Podział środków:

W myśl przepisów uchwały Nr XLVIII/479/18 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok:

łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2019 w Głogowie nie przekroczy kwoty 500.000,-zł brutto (§ 11);

w przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub
w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie
na pozostałe grupy projektów (§ 12).

 

Środki finansowe przypadające na poszczególne okręgi konsultacyjne:

IV okręg – zgłoszone zostało jedno zadanie, oszacowane na wartość 100.000,- zł.

Różnica wynikająca z przydzielonych środków (500.000,-zł) wynosi 400.000,-zł.

Kwota ta została rozdysponowana na zadania z okręgów I, II, III i ogólnomiejskiego,
stąd na każdy z wymienionych okręgów przypada dodatkowo po 100.000,- zł.

 

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2019 realizować następujące zadania:

I Okręg Konsultacyjny:

Podwórko bezpieczne, międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu przy
ul. Obrońców Pokoju 30 A-B – oszacowany na kwotę
200.000,- zł.

Poprawa bezpieczeństwa na drodze do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki poprzez montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych
na skrzyżowaniu ulicy Chopina i Szymanowskiego będącego jedną z głównych dróg, którą dzieci uczęszczają do szkoły - oszacowany na kwotę
200.000,- zł.

III etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych - oszacowany na kwotę 200.000,- zł

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 600.000,- zł.


II Okręg Konsultacyjny:

Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa
w Głogowie
- oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Zagospodarowanie terenu zielonego z wykorzystaniem istniejącego miniplacu zabaw na "podwórko bezpieczne, aktywne, zadbane - międzypokoleniowe z siłownią
na świeżym powietrzu”
(teren wokół ulic: Niedziałkowskiego/Strumykowa/Wita Stwosza) – oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

II etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza - z ogrodzeniem całego placu zabaw, wykonanie "pająka" - zabawka linowa dla młodzieży oraz uzupełnienie nasadzeń zieleni - oszacowany
na kwotę
200.000,- zł.

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 600.000,- zł.


III Okręg Konsultacyjny:

Wykonanie miejsc postojowych "w jodełkę" przy ul. Gen. Grota Roweckiego oraz zmiana w ruchu drogowym tej ulicy na drogę jednokierunkową + ograniczenie prędkości - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont drogi wraz z utworzeniem miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16 - 22; działka Nr 498 i 499 - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Remont chodnika przy ul. Piasta Kołodzieja 6 - 14 oraz montaż 5 szt. stojaków na rowery, działka nr 504 obręb IX Żarków. Chodnik przy budynkach ul. Piasta Kołodzieja 6,8,10,12,14 – oszacowany na kwotę 123.500,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 523.500,- zł.

 

 

IV Okręg Konsultacyjny:

Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9 – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

 

Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 100.000,- zł.


V - Okręg ogólnomiejski:

Budowa kolumny przedstawiającej pięć najważniejszych organizacji niepodległościowych XX wieku. Kolumna stanowi ostatni element skweru Podziemia Niepodległościowego - oszacowany na kwotę 110.000,- zł.

Warsztaty alternatywnej komunikacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną
z problemami w porozumiewaniu się i ich rodzin z terenu miasta Głogowa
- oszacowany na kwotę 9.500,- zł.

Interaktywny System Treningowy TDSE / MILO wraz z oprzyrządowaniem (mobilna wirtualna strzelnica sportowa) – oszacowany na kwotę 160.000,- zł.

Zagospodarowanie Placu Umińskiego z odtworzeniem zdroju ulicznego w miejscu dawnej fontanny REUTERA w Głogowie - oszacowany na kwotę 200.000,- zł.

Historyczna wycieczka do Lwowa - miasta dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - oszacowany na kwotę 10.000,- zł

Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego XV-wieku Głogowianina Kaspra Elyana – oszacowany na kwotę 100.000,- zł.

ER English (Emergency English) - oszacowany na kwotę 10.000,- zł.


Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 599.500,- złotych.Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wynoszą łącznie 2. 423.000,- zł.

Zespół Konsultacyjny podjął decyzję, aby pozostała kwota w wys. 77.000,- zł stanowiła rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku (dot. zadań niedoszacowanych w momencie składania wniosku).

 

 

 

Głogów, dnia 7 listopada 2018 roku

Formularz zgłoszeniowy projektów do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Głogowa na 2023 rok:

do pobrania w formacie [PDF - 314 KB]

  Wyniki konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego na 2019 r.
Załącznik do protokołu z dnia 7 listopada 2018 r.
L.p. Numer Nazwa zadania Wartość szacunkowa projektu Głosy oddane w formie:
papierowej elektronicznej łącznie
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 1
1 33 Podwórko bezpieczne, międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu przy ul. Obrońców Pokoju 30 A-B
200 000,00 9 179 188
2 12 Poprawa bezpieczeństwa na drodze do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki poprzez montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Chopina i Szymanowskiego będącego jedną z głównych dróg, którą dzieci uczęszczają do szkoły
200 000,00 4 136 140
3 3 III etap remontu drogi wewnętrznej dojazdowej od strony podwórza wzdłuż budynków przy ul. Długosza 9-17 i Połanieckiej 2-10 wraz z przyległymi chodnikami oraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych
200 000,00 23 110 133
4 32 Remont drogi wewnętrznej od strony podwórza wzdłuż budynku ul. Połaniecka 1-9 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu pod miejsca postojowe 200 000,00 78 29 107
5 4 Parking przy ul. Nowej wraz z jednym miejscem dla niepełnosprawnych 200 000,00 0 20 20
    okręg konsultacyjny nr 1 - ogółem 1 000 000,00 114 474 588
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 2
6 11 Rewitalizacja podwórka w kwartale: Rynek, Grodzka, Garncarska, Słodowa w Głogowie 200 000,00 85 311 396
7 31 Zagospodarowanie terenu zielonego z wykorzystaniem istniejącego miniplacu zabaw na "podwórko bezpieczne, aktywne, zadbane - międzypokoleniowe z siłownią na świeżym powietrzu (teren wokół ulic: Niedziałkowskiego/Strumykowa/Wita Stwosza)
200 000,00 200 73 273
8 8 II etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza -
z ogrodzeniem całego placu zabaw, wykonanie "pająka" - zabawka linowa dla młodzieży oraz uzupełnienie nasadzeń zieleni
200 000,00 124 84 208
9 25 Zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000-lecia 5-7 oraz Al. Wolności 54-60 w zakresie: remontu przejść, placu zabaw z wykonaniem miejsc rekreacyjnych wraz z nasadzeniami a także nowymi przejściami
200 000,00 89 99 188
10 6 Wykonanie i montaż czterech figurek dzieci na Starym Mieście w Głogowie 140 000,00 7 143 150
11 2 Zagospodarowanie podwórka w zakresie budowy placu zabaw dla dzieci wraz z terenem zieleni dla mieszkańców przy ul. Aleja Wolności 12-14 20 000,00 2 114 116
12 26 II etap remontu podwórza wzdłuż budynków przy Al. Wolności 71-83, ul. Matejki 9-15, ul. Przemysłowej 31-33 oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12-15 w zakresie budowy chodników, drogi wewnętrznej, nowych miejsc parkingowych, oświetlenia, nasadzenia krzewów oraz drzewek ozdobnych 200 000,00 3 97 100
13 15 Montaż oświetlenia przy ulicy Juliusza Słowackiego od nr 15 do drogi ul. Elektrycznej
100 000,00 1 58 59
14 5 Remont drogi dojazdowej wraz z wykonaniem terenu utwardzonego na miejsca postojowe przy ul. Obrońców Pokoju 13 - 13c 200 000,00 2 37 39
15 22 Modernizacja przejścia dla pieszych łączącego alejkę przy strumyku biegnącym w parku przy ulicy Budowlanych a ulicą Niedziałkowskiego, na wysokości sklepu Społem 200 000,00 2 25 27
16 14 Montaż na placach zabaw przy ulicach:
1) Głowackiego - dz.ewid. Nr 191 obr.Chrobry
2) Mickiewicza - dz. ewid. 307 obr. II „Matejki”
3) Fosa Miejska - dz. ewid. Nr 118 obręb VII "Stare Miasto
- trzech sztuk huśtawek dla dzieci poruszających się na wózkach dla osób niepełnosprawnych
180 000,00 0 23 23
17 23 Przegląd kabaretów 9 950,00 3 24 27
    okręg konsultacyjny nr 2 - ogółem 1 849 950,00 518 1088 1606
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 3
18 34 Wykonanie miejsc postojowych "w jodełkę" przy ul. Gen. Grota Roweckiego oraz zmiana w ruchu drogowym tej ulicy na drogę jednokierunkową + ograniczenie prędkości 200 000,00 1 179 180
19 19 Remont drogi wraz z utworzeniem miejsc postojowych przy ul. Jagiellońskiej 16 - 22; działka Nr 498 i 499 200 000,00 69 81 150
20 13 Remont chodnika przy ul. Piasta Kołodzieja 6 - 14 oraz montaż 5 szt. stojaków na rowery, działka nr 504 obręb IX Żarków. Chodnik przy budynkach ul. Piasta Kołodzieja 6,8,10,12,14 123 500,00 25 60 85
21 9 Wymiana oraz montaż nowego oświetlenia ulicznego przy ul. Królowej Jadwigi 9 - 23 oraz Plac Mieszka 2 – 20 200 000,00 11 66 77
22 1 Montaż wiaty przystankowej wyposażonej w oświetlenie led oraz tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku przy ul. Kazimierza Sprawiedliwego II 120 000,00 0 49 49
23 16 Przebudowa istniejącego boiska do koszykówki w zakresie wymiany nawierzchni oraz rozbudowa istniejącego placu zabaw o obiekty małej architektury na terenie zielonym w granicach działki nr 508 obręb IX "Żarków"
200 000,00 0 48 48
    okręg konsultacyjny nr 3 - ogółem 1 043 500,00 106 483 589
    Projekty z okręgu konsultacyjnego nr 4
24 29 Zagospodarowanie terenu zielonego przy budynku
na ul. Perseusza 9
100 000,00 6 277 283
    okręg konsultacyjny nr 4 - ogółem 100 000,00 6 277 283
    Projekty ogólnomiejskie
25 10 Budowa kolumny przedstawiającej pięć najważniejszych organizacji niepodległościowych XX wieku. Kolumna stanowi ostatni element skweru Podziemia Niepodległościowego
110 000,00 62 413 475
26 30 Warsztaty alternatywnej komunikacji dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z problemami w porozumiewaniu się i ich rodzin z terenu miasta Głogowa 9 500,00 3 315 318
27 27 Interaktywny System Treningowy TDSE / MILO wraz
z oprzyrządowaniem (mobilna wirtualna strzelnica sportowa)
160 000,00 6 279 285
28 20 Zagospodarowanie Placu Umińskiego z odtworzeniem zdroju ulicznego
w miejscu dawnej fontanny REUTERA w Głogowie
200 000,00 99 147 246
29 17 Historyczna wycieczka do Lwowa - miasta dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej w 100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 10 000,00 4 217 221
30 7 Wykonanie i montaż pomnika zasłużonego XV-wieku Głogowianina Kaspra Elyana 100 000,00 4 126 130
31 28 ER English (Emergency English) 10 000,00 1 98 99
32 24 XV Głogowskie Dni Turystyki 10 000,00 4 55 59
33 18 Spotkania laktacyjne 6 450,00 0 54 54
34 21 Rok z ekspertami w Głogowskim Klubie Mikrobiznesu - roczny cykl warsztatów z ekspertami dla wszystkich lokalnych przedsiębiorców 10 000,00 0 13 13
    ogólnomiejski okręg konsultacyjny - ogółem 625 950,00 183 1 717 1 900
    Suma głosów: 927 4 039 4 966