Protokół ze spotkania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok z przyjęcia wyników głosowania.

 

Spotkanie odbyło się w dniu  10.12.2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego. 
Celem spotkania było omówienie wyników głosowania mieszkańców miasta na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok oraz podział środków na projekty, które uzyskały największą liczbę głosów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zespołu Konsultacyjnego, powołani Zarządzeniem Nr 57/2021  Prezydenta Głogowa z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów na 2022 rok (lista obecności załączona do protokołu).

 

Wyniki głosowania:

 

 1. Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu na projekty: 7123.
 2. Liczba osób, które oddały ważny głos: 6207.
 3. Liczba osób, którym anulowano głos: 916.
 4. Liczba kart, na których nie podano numeru PESEL: 1.
 5. W wyniku głosowania papierowego i elektronicznego oddanych zostało łącznie: 9883 głosów.
 6. Ważnych głosów oddano 8515 w tym:
  - 6040
  przez internet,
  - 2475
  w formie papierowej.
 7. Głosy nieważne: 1368 w tym:
  - 678
  oddane przez internet,
  - 690
  oddane w formie papierowej.
  Głosy unieważniono z uwagi na:
  - oddane przez osoby nieuprawnione 834
  - oddano głos na projekty z tej samej grupy (2 x ogólnomiejski lub 2 x projekty z grupy I-IV) 52
  - osoba oddała więcej niż dwa głosy 52
  - osoba oddała głos w formie papierowej i elektronicznej 249
  - głosy unieważnione z powodu błędnie wpisanego numeru PESEL 181
 8. Głosowanie papierowe:
  z urn wyjętych zostało 2207 kart do głosowania, z których odrzucono 23 kart do głosowania (puste karty/brak wskazania numeru projektu).

 

Podział środków:

W myśl przepisów uchwały Nr XXXVI/295/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 lutego 2021r.
w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Głogowa konsultacji społecznych projektu Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok:

 • łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022
  w Głogowie nie przekroczy kwoty 500.000,00 zł brutto (§ 12),
 • w przypadku braku zgłoszonych projektów w jednym Okręgu Konsultacyjnym lub
  w grupie projektów ogólnomiejskich, uwolnioną kwotę dzieli się proporcjonalnie
  na pozostałe grupy projektów (§ 13).

 

Po weryfikacji wyników głosowania Zespół Konsultacyjny rekomenduje aby w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2022 realizować następujące zadania:

I Okręg Konsultacyjny:

 1. Modernizacja istniejącego terenu przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie na plac zabaw – oszacowano na kwotę 118.650,00 zł.
 2. PSI PLAC ZABAW na terenie Parku Słonecznego – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
 3. Wykonanie prac konserwatorskich i renowatorskich odnalezionego w 2021r. pomnika poety Fryderyka Schillera – oszacowano na kwotę 76.260,00 zł.
 4. Park kieszonkowy "MAŁPI GAJ" przy ulicy Żeromskiego w Głogowie – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania 100.000,00 zł (łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022 w Głogowie nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł brutto (§ 12)).

                Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 494.910,00 zł.

II Okręg Konsultacyjny:

 1. „Windą bliżej" - dostosowanie Domu Dziennego Pobytu „Cicha Przystań" do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie zakupu i montaż dźwigu osobowego platformowego – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
 2. Stworzenie ogrodu deszczowego i miejsca rekreacyjnego na terenie targowiska przy
  B. Krzywoustego – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
 3. IV etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza- dodatkowy monitoring wyremontowanego placu - 2 kamery, utwardzenie płytami ażurowymi typu "MEBA" terenu oraz uzupełnienie nasadzeń zieleni przy ścianach garażowych – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania 100.000,00 zł (łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022 w Głogowie nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł brutto (§ 12)).

                Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 500.000,00 zł.

III Okręg Konsultacyjny:

 1. Inwestujemy w sport dzieci i młodzieży - modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
 2. Stworzenie placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 15 w Głogowie, w zakresie instalacji nowych zabawek, ławek, bezpiecznego podłoża – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
 3. Wykonanie placu zabaw na terenie parku 100-lecia Odzyskania Niepodległości – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania 100.000,00 zł.

                Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 500.000,00 zł.

IV Okręg Konsultacyjny:

 1. Drugi etap zagospodarowania terenu zielonego przy budynku na ul. Perseusza 9
  – oszacowano na kwotę 125.000,00 zł.
 2. "Edukacyjny plac zabaw z mini miasteczkiem ruchu drogowego" – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
 3. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Głogowie – oszacowano na kwotę 125.200,00 zł.

                Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 450.200,00 zł.

V Okręg ogólnomiejski:

 1. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego w Głogowie – oszacowano na kwotę 200.000,00 zł.
 2. Iluminacja elewacji północnej kościoła pw. Bożego Ciała wraz z kolegium (wzdłuż
  Powstańców) – oszacowano na kwotę 175.500,00 zł.
 3. Zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających nad Odrą (Marina, Plac Festynowy, Zatoki) poprzez zakup skutera wodnego z platformą ratunkową dla OSP - Oddział Ratownictwa Wodnego w Głogowie (Okręg Ogólnomiejski) – oszacowano na kwotę 140.000,00 zł. Kwota przeznaczona na realizację zadania 124.500,00 zł (łączna kwota przyjęta dla jednej grupy projektów, w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2022 w Głogowie nie może przekroczyć kwoty 500.000,00 zł brutto (§ 12)).

                Łączna kwota do wykorzystania w tej grupie to 500.000,00 zł.

 

Środki finansowe rozdysponowane na realizację zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok  wynoszą łącznie  2.445.110,00 zł.

Zespół Konsultacyjny podjął decyzję, aby pozostała kwota w wys. 54.890,00 zł stanowiła rezerwę, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji wybranych zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku.