01. Budowa parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż płotu ROD "Relaks" w Głogowie od strony ul. Akacjowej.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

02. Zagospodarowanie podwórza przy Placu 1000-lecia 5-7 oraz Al. Wolności 54-60 w zakresie: remontu przejść, placu zabaw z wykonaniem miejsc rekreacyjnych wraz z nasadzeniami a także nowymi przejściami

 

Zobacz skan zgłoszenia  

03. II etap remontu podwórza wzdłuż budynków przy Al. Wolności 71-83, ul. Matejki 9-15, ul. Przemysłowej 31-33 oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12-15 w zakresie budowy chodników, drogi wewnętrznej, nowych miejsc parkingowych, miejsc składowania nieczystości, oświetlenia, nasadzenia trawy, krzewów oraz drzewek ozdobnych.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

04. Oświetlenie cmentarza przy ulicy Legnickiej w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

05. Profilaktyczne badania USG dla dzieci - AKCJA STOP NOWOTWOROM

 

Zobacz skan zgłoszenia  

06. Remont i przebudowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Przedszkolu Publicznym nr 21 w Głogowie.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

07. Ul. Obrońców Pokoju 26 - utwardzenie terenu parkingu wraz z wykonaniem drogi dojazdowej oraz wyburzeniem garaży.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

09. III Etap realizacji zagospodarowania placu pomiędzy ulicami Matejki-Sikorskiego-Przemysłowa-Mickiewicza- miejsca parkingowe, zabawka liniowa pająk, dodatkowe "chodniki" - utwardzone szutrowe ścieżki, monitoring wyremontowanego placu - 3 kamery, uzupełnienie zabawek raz z ogrodzeniem na placu zabaw.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

10. Budowa zatok postojowych przy ulicy Budowlanych wraz z przebudową istniejącego układu ciągów pieszych na wysokości centrum handlowo-usługowego SKARBEK, w granicach działki nr 75 obręb VI - Hutnik

 

Zobacz skan zgłoszenia  

11. Remont chodnika wzdłuż ul. Piasta Kołodzieja, po stronie istniejących miejsc postojowych. Działka nr 504 obręb IX Żarków

 

Zobacz skan zgłoszenia  

12. Nadodrzańska ławka widokowa

 

Zobacz skan zgłoszenia  

13. Remont drogi wewnętrznej od strony podwórza wzdłuż budynku wielorodzinnego Połaniecka 1-9 wraz z wykonaniem utwardzenia terenu płytami ażurowymi pod miejsca postojowe

 

Zobacz skan zgłoszenia  

14. Opracowanie (zaktualizowanie) projektu budowy chodnika w ul. gen. Roweckiego "Grota" od strony zabudowy budynkami wielorodzinnymi wraz z ich realizacją na odcinku istniejącej zabudowy.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

16. Dokończenie zadania pod nazwą Remont drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi przy ul. Obr. Pokoju 30A-B w zakresie, wykonania remontu wewnętrznej drogi dojazdowej do wykonanego remontu parkingu wraz z utwardzeniem placów z ażurowych płyt (nieczytelne)

 

Zobacz skan zgłoszenia  

17. Przegląd twórczości teatralnej

 

Zobacz skan zgłoszenia  

18. Przebudowa terenu ogrodu przedszkolnego przy Przedszkolu Publicznym nr 17 w Głogowie, ul. Królewska 14 - III okręg konsultacyjny. Wyburzenie betonowej sceny, doposażenie w urządzenia sprawnościowe i zabawowe (mała architektura) dla dzieci w wieku 2-6 lat

 

Zobacz skan zgłoszenia  

19. Budowa małego parku z licznymi drzewami, krzewami, plombami kwiatów z ławkami do posiedzenia oraz budkami lęgowymi dla ptaków

 

Zobacz skan zgłoszenia  

20. Montaż ławek dla matek karmiących wraz z przewijakami dla dzieci

 

Zobacz skan zgłoszenia  

21. Zawieszenie budek lęgowych dla ptaków gatunku Jerzyk pospolity (Apus Apus).

 

Zobacz skan zgłoszenia  

22. Kwietne łąki na terenie miasta Głogowa

 

Zobacz skan zgłoszenia  

23. Hospicjum to życie. Kampania promocyjna idei budowy hospicjum w Głogowie.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

24. Montaż lamp ulicznych przy: Plan Mieszka 2-20, Królewska 8

 

Zobacz skan zgłoszenia  

25. Przebudowa istniejącego boiska do piłki koszykowej oraz budowa obiektów małej architektury w otoczeniu placu zabaw przy ul. Leszka Białego, Wawelskiej

 

Zobacz skan zgłoszenia  

27. Historyczna wycieczka do Wilna lub Lwowa - miast dziedzictwa kulturowej II Rzeczypospolitej

 

Zobacz skan zgłoszenia  

28. Budowa Placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

29. Obchody imienin ulicy 10 maja w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

30. Budowa ścieżki sensorycznej

 

Zobacz skan zgłoszenia  

31. Marsz Nadziei dla Hospicjum

 

Zobacz skan zgłoszenia  

32. Tablica informacyjna bezpłatnych biegów na 5km parkrun w Parku Nad Strumykiem, na ul. Budowlanych

 

Zobacz skan zgłoszenia  

33. Budowa trzytorowej bieżni lekkoatletycznej na dystans 60m oraz skoczni w dal na terenie ogólnodostępnym Szkoły Podstawowej Nr 2 znajdującej się przy Al. Wolności 74 w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

34. Rewitalizacja podwórka przy ul. Elektrycznej 24-24b w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

35. Wykonanie i montaż przestrzennej makiety dawnego Głogowa w odlewie z brązu (lokalizacja przy Ratuszu)

 

Zobacz skan zgłoszenia  

36. Organizacja dwóch warsztatów: "Jak radzić sobie z emocjami i zachowaniem dziecka niepełnosprawnego w codziennym funkcjonowaniu rodziny" oraz "Pomaganie męczy" skierowanych do rodziców i osób pracujących w obszarze pomagania

 

Zobacz skan zgłoszenia  

37. Warsztaty muzyczno ruchowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Głogowa

 

Zobacz skan zgłoszenia  

38. Budowa wiaty Grillowej przy budynku na ul. Perseusza 9

 

Zobacz skan zgłoszenia  

39. Park dla psów (ul. Wita Stwosza, za skrzyżowaniem z ul. Kazimierza Wielkiego - w kierunku Górkowa)

 

Zobacz skan zgłoszenia  

40. Doświetlenie i remont chodników w rejonie kościoła Bożego Ciała w Głogowie wraz z ewentualną iluminacją frontu kościoła

 

Zobacz skan zgłoszenia  

41. Razem ze sztuką dla hospicjum

 

Zobacz skan zgłoszenia  

42. Przyprzedszkolna, ogólnodostępna strefa sportowo-rekreacyjna z funkcją edukacyjną, przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - zlokalizowana na działce oznaczonej nr geod. 160, obręb XVIII - Kopernik w Głogowie (teren Przedszkola Publicznego nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie).

 

Zobacz skan zgłoszenia  

43. Przeszkodowy tor "OCR" dla mieszkańców Głogowa proponujemy wszechstronny trening funkcjonalny na świeżym powietrzu.
Rozbudowa konstrukcji do street workout przy ul. Budowlanych

 

Zobacz skan zgłoszenia  

44. "Pomaszeruj, poznaj, promuj." Celem projektu jest połączenie Nordic Walking z turystyką oraz promocja naszego miasta. Realizowany będzie poprzez 3 wycieczki do miejsc posiadających szlaki nordic walking.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

45. Asystent osoby z niepełnosprawnością

 

Zobacz skan zgłoszenia  

46. Montaż infokiosku - multimedialnego przewodnika przybliżającego sylwetki upamiętnionych żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz historii i zabytków Głogowa, usytuowanego przy Pomniku Podziemia Niepodległościowego.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

47. Systematyczna rehabilitacja z masażystą, skierowana do dzieci niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu, mająca na celu polepszenie funkcjonowania w życiu codziennym i nauce.

 

Zobacz skan zgłoszenia  

49. "Kreatywny plac zabaw" w Przedszkolu Publicznym nr 6 w Głogowie

 

Zobacz skan zgłoszenia  

50. Wykonanie siłowni pod chmurką wraz z rewitalizacją placu zabaw na terenie gminnym przy nieruchomościach przy ul. Połanieckiej 2-10, ul. Długosza 9-17, ul. Chopina 5-11 (dz. 417/5 obręb Kościuszki - własność GMG)

 

Zobacz skan zgłoszenia